Før Du Køber Hund

-Hvad bør man overveje ?

Hvert år bliver over 12.000 raske hunde aflivet i Danmark, fordi deres mennesker ikke længere kan eller vil beholde dem. Det er ofte hundenes adfærd, som volder problemer, og problemerne skyldes næsten altid, at ejeren ikke har tænkt sig ordentligt om, inden hunden blev anskaffet. En del af ejerne skulle slet ikke have haft hund, og andre skulle have haft en anden – som regel mindre krævende – hunderace. I Dansk Kennel Klub synes vi ikke, at man kan være bekendt at behandle hunde efter ”brug og smid væk” princippet. Vi synes, at hundene fortjener, at vi mennesker tænker os lidt bedre om.

Golden Retrieveren er en af de i alt 6 Retriever racer. En hund der kendes som en engageret og arbejdsglad hund, af middel størrelse og med en dejlig gylden farve. En Golden Retriever skal udtrykke lyst til at arbejde og samarbejde.

Golden Retrieveren er som race en jagthund, som anvendes til mange forskellige formål både på hobbyplan men også i erhvervslivet. Som jagthund bliver den fortrinsvis brugt som apportør af fuglevildt, men med lidt dressur er den også fortrinlig som drivende hund. Racen har opnået stor anerkendelse som servicehund, førerhund, narkohund, bombehunde, tjenestehund og ikke mindst som familiehund, på grund af dens dressérbarhed, rolige sind og temperament.

Da vi der opdrætter jagtgoldens har gjort os meget umage med at opdrætte hvad vi synes er en "rigtig" golden - gør vi os naturligvis også meget umage med at vælge vores hvalpekøbere. Vi forventer naturligvis at vores hvalpekøbere ønsker at træne deres hvalp i Dansk Retriever Klub, og når den er blevet voksen og dygtigere, evt. at deltage på prøver.

Selvfølgelig sælger vi familiehunde ind imellem, men man SKAL tænke sig godt om, inden man anskaffer sig en JAGT-golden, da disse ofte stiller større krav til aktiviteter, end en travl familie ønsker at honorere ! Man skal altså IKKE udelukkende købe en jagtgolden pga. den smukke farve...

Når vi laver et kuld hvalpe, gør vi et stort stykke arbejde for at præge og socialicere dem, inden de flytter ud til deres nye familier. Hvalpene ser derfor noget af den store verden, bliver præsenteret for vildt i flere former, skud, køkkenmaskiner, støvsuger, højt musik, fjernsynet, andre hunde, mennesker - store og små, køreture, dyrlægen og hvad vi ellers kan finde på.

Alt efter årstiden tager vi vores hvalpe med til vandet og i skoven, for at udvide deres verden. Muligheden for at opleve nye steder og lugte sammen med mor og søskende, er en nem og god måde at præge/socialisere hvalpene på.

Som nævnt præsentere vi vores hvalpe for vildt, og det letter arbejdet for de af jer der skal bruge hunden til jagt og markprøve. For de af jer der ikke skal bruge hunden til jagt, har det ingen betydning, når man ikke fortsætter vidtprægningen.

Vores hvalpe går sammen med hele vores hundeflok, ikke kun sammen med "mor". Vores erfaring siger os at når vores hvalpe har gået sammen med patriarken i flokken, er de langt nemmere at fortsætte dressuren og samarbejdet med, da den så i samarbejde med tæven har lagt grundlaget for "almindelig god opførsel" og interaktion i flokken.

Overordnet kan vi sige, at vi prøver at forberede hvalpene på alt hvad der er "normalt" i en almindelig familie.

Vores hvalpe bliver hvalpetestet i deres 7. leveuge, men testen er hverken et kvalitetsstempel eller en facitliste.

Vi anser testen som en medvurdering af hvordan hvalpen er lige nu, og i hvilken retning man skal præge den. Testen hjælper os med at vurdere hvalpens naturlige anlæg, da vi ønsker at fordele hvalpene så jægeren får hvalpen med den største apporteringslyst, og største samarbejdsvilje. I alle kuld er der hvalpe der egner sig fortrindeligt som aktive familiehunde, og dem ønsker vi at placere hos familierne, der ikke har ambitioner om en kommende jagtchampion.

Nedenfor findes et par årsager til ikke at ville eje en Jagtgolden :

Fælder og sviner.

En Jagtgolden er en hund som elsker at svømme og rulle sig, ligesom al gang forgår i løb. En Jagtgolden søger spænding overalt og ubrugt jagtinstinkt får nemt en velplejet villahave til at ligne et månelandskab når jagten på mosegrise og mus går løs. Det er ikke en hund for gangbesværede og allergikere.

Vagthund ? NEJ !

Forvent ikke at en JAGT-golden beskytter dig – Selvom en JAGT-golden kan være vagtsom, vil det ofte kun være dens gøen som vil holde potentielle indbrudstyve på afstand. En JAGT-golden er normalt ikke aggressiv, da denne egenskab absolut ikke fremmes i avlen. Du skal derfor ikke satse på at din JAGT-golden vil beskytte dig mod indtrængende. En JAGT-golden vil sikkert gø men vil samtidig stå og logre overfor den fremmede, dette er kendetegnende for dens dejlige temperament og gør den samtidig til en meget omgængelig hund. Ønsker du en hund som beskyttelse skal du lede videre, der findes udmærkede racer med netop de egenskaber.

”Drive” ?

En JAGT-golden er i sagens natur er en jagthund, og er avlet til at arbejde. Den har en fantastisk stamina når den skal arbejde, og vil apportere til solen bliver sort. En JAGT-golden skal stimuleres mentalt, hvis ikke du giver den opgaver finder den nemlig selv på nogle at løse!! Disse falder ikke nødvendigvis i din smag, og man kan normalt ikke gå en JAGT-golden træt, den skal have opgaver at løse. Hvis man aktiverer sin JAGT-golden mentalt og fysisk, vil man til gengæld have en meget givende hund, som er nem, betænksom, hjælpsom og en hel speciel og fantastisk god kammerat, men er man ikke indstillet på en daglig sparring med sin hund, bør man kigge efter andre og knap så krævende hunde.

Babysitter ? NEJ !

Det bør næsten give sig selv; lad være med at købe en JAGT-golden som babysitter for jeres lille pode, det er en hund som skal have en handling som ikke kan gives eller udføres af et barn. En JAGT-golden er let at træne, men dette skal foretages under de rette former og af voksne, og allerhelst i et regi hvor kyndige trænere findes. En JAGT-goldens før nævnte drive vil ikke kunne stimuleres endsige tilfredsstilles af et barn. Ønsker man en hund til sin lille dreng pige findes der måske racer som er anvendelige, så også hér må man altså lede videre.

Hvis du ikke kan holde en jagtgolden beskæftiget, så lad være med at anskaffe dig en. En JAGT-golden er en mental og fysisk forpligtelse. De er ikke en hund for enhver, og da vi elsker dem, ønsker vi ikke at se dem i indhegninger eller på internater. Ovenstående er udelukkende ment som en forsmag på hvad man står overfor med en JAGT-golden, men i samme moment bør det naturligvis nævnes at man skal lede længe efter en mere givende, kærlig og omsorgsfuld hund en netop en JAGT-golden.


9 Spørgsmål du bør stille dig selv, inden du anskaffer dig en hund.

1. Hvor megen tid har jeg hver dag til at motionere/aktivere og pleje min hund?

2. Hvor megen plads har jeg til min hund?

3. Hvor mange penge kan jeg afse pr. mdr.
til foder, træning, dyrlægebesøg mv.?

4. Hvilken hund vil jeg fysisk kunne magte at have ?

5. Hvor meget ved jeg om det hunderace jeg gerne vil have?
Kender jeg dens specielle behov?

6. Har jeg personligt overskud til at tage mig
af eventuelle adfærdsproblemer eller sygdomme?

7. Anskaffer jeg en hund for at "skabe ro" i et uroligt/ustabilt hjem?
(Det vil kun gå ud over hunden)

8. Kan jeg leve med de begrænsninger (fx. ferier) som forpligtigelser overfor et hund giver?

9. Hvordan kan mine leveforhold ]ændre sig i de kommende år ?
(Tænk på at du måske skal have hunden i mange år)

Køb kun hund af anerkendt opdrætter
Man bør købe hund af en anerkendt opdrætter, som selv har moderen til hvalpene og som har sørget for at vælge avlsdyr med godt temperament og sørget for, at hvalpene er korrekt præget og socialiseret, så de kan omgås både mennesker og andre hunde/dyr. Man skal holde sig langt væk fra hvalpe/hunde, der er importeret fra udlandet med salg for øje, fordi disse hvalpe ofte er vokset op under dybt kritisable forhold, som påvirker hundenes fysik og temperament.
Pas på hundehandlere og private ”kennelklubber” og stil krav til kvaliteten af din opdrætter og kommende hvalp !!!!!

Begreberne ”kennelklub” og ”stambog” ikke er noget, som Dansk Kennel Klub har eneret på. En hvilken som helst forening eller kreativ forretningsmand kan kalde sit firma ”noget med kennelklub”, ligesom enhver kreativ person med en computer kan udskrive en ”stambog”. Navnlig ved racer, hvor der er stor efterspørgsel på hvalpene og derfor ventetid, ser vi, at køberne bliver utålmodige og falder for ”gode tilbud”. Det skaber grobund for et kedeligt marked, som DKK typisk først bliver kontaktet om, når skaden er sket. Dansk Kennel Klub (DKK) og DKK’s specialklubber modtager jævnligt henvendelser fra to kategorier af købere: Nogle har købt hund hos hundehandlere, som ofte for en slik importerer hele kuld hvalpe fra Østeuropa og annoncerer dem i f.eks. Den Blå Avis eller på nettet.

Bed din kommende opdrætter om at se hvalpenes og forældredyrenes stamtavle, inden du køber noget.

En hundehandler er en person, som opkøber eller overtager hvalpe og hunde med henblik på at sælge hundene videre med fortjeneste. Andre har købt hunde, som er stambogsført i Continental Kennel Club (CKC), som er et privateejet firma – angiveligt i USA, hvor enhver kan rekvirere en ”stambog” på sin hund via Internettet – mod fremsendelse af et gebyr. Det fremgår ikke af CKC’s hjemmeside, hvem der konkret modtager betalingen, ligesom man ikke kan se medlemstal i ”klubben”, oplysninger om bestyrelsesmedlemmer, regnskabsforhold el. lign. Det kan oplyses, at den amerikanske kennel klub (AKC) ikke anerkender stambøger fra CKC.

Baggrunden for henvendelserne er, at køberne har dårlige erfaringer med den hund, de har købt. Den kan f.eks. være syg, atypisk i sit udseende, sky og bange eller have et ukontrollabelt, aggressivt temperament. Samtidig har køberne ofte dårlige erfaringer med sælgerne, som de enten ikke kan træffe eller ikke kan blive enige med. Ejerne føler sig ladt i stikken, når de står med en hund med alvorlige fysiske og/eller psykiske problemer og håber så, at DKK eller DKK’s specialklubber kan hjælpe dem med at ”komme efter” sælgeren. Men det har vi ikke mulighed for, da disse sælgere ikke er tilsluttet DKK. Har man købt hund sådan et sted, må man derfor enten henvende sig til en privat advokat eller til Forbrugerklagenævnet, tlf. 70 13 13 30.

De hunde, der er erhvervet hos hundehandlerne, har ofte haft en trist tilværelse, hvor de er fjernet fra moderen, længe før de er 8 uger, hvor de ikke er transporteret korrekt, hvor der ikke foreligger lovpligtige indførelsesdokumenter og hvor de ikke er dyrlægekontrolleret ved indførslen til Danmark. Ofte ”opmagasineres” hvalpene under dårlige forhold og bliver ikke socialiserede, hvilket for mange af de importerede racer er meget væsentligt for at undgå, at de udvikler sig til farlige hunde. Hundene er ikke ID-mærket, så man aner ikke, om en evt. medfølgende stambog har noget at gøre med den konkrete hund eller blot er printet ud hjemme på computeren. Nogle af hundehandlerne er så ”smarte”, at de blot optræder som mellemled. D.v.s. at køberen efterfølgende skal finde ud af, hvem han/hun f.eks. skal henvende sig til f.eks. i Polen eller Ungarn, hvis der er noget galt med hunden, hvilket i praksis oftest viser sig at være umuligt. Nogle af de ”opdrættere”, som registrerer hvalpe i CKC fortæller angiveligt hvalpekøberne, at de bare kan få hunden overført til en DKK stambog. Det er ikke korrekt. DKK overfører ikke CKC hunde til DKK stambog.

Før du køber hund kursus
Især hvis man er førstegangshundeejer bør man deltage i et af DKK's gratis "Før du køber hund kurser", hvor man lærer nogle grundlæggende begreber om hundes adfærd og om forskellige racer/typer af hunde. Alt for mange hundeejere kaster deres kærlighed på hundetyper, som de ikke magter at holde styr på til skade for både hund og omgivelser.

Et godt tilbud til alle der overvejer at købe hund!
Alt for mange hunde hvert år aflives, fordi deres familier ikke længere kan magte opgaven med at have hunden. En stor del af problemerne opstår, fordi de kommende hundeejere ikke har sat sig ordentligt ind i, hvad det kræver at have en hund. De har heller ikke sat sig ind i, hvilken slags hund, der vil passe til netop deres familie og tilværelse. Det vigtigste ved en hund er nu engang ikke, hvordan den ser ud, men hvordan den er.

Dansk Kennel Klub og Dyrenes Beskyttelse tilbyder "Før du køber hund" kurser. Kurserne henvender sig blandt andet til folk, der aldrig har haft hund før.

De gennemgår noget om:

- De forskellige hunderacer og deres egenskaber.
- Hvad bør du tænke på, før du anskaffer en hund.
- Hvad skal du være opmærksom på, når du køber hund/hvalp.
- Hvordan finder du den rigtige hund for dig.
- Valg af opdrætter, kennel samt hvalp/ hund.
- Hvad skal du være opmærksom på hos opdrætteren.
- Træning, socialisering og aktivering af hunden.
- Diverse spørgsmål du måtte have om emnet.

I DVD’en ”Skal du have hund?” får du masser af nyttige oplysninger om, hvad man skal tænke på før, under og efter anskaffelsen af en hund, så anskaffelsen kan blive begyndelsen på 10-15 års positivt samliv – både for dig og for hunden.

Du kan se DVD’en gratis på DKK’s hjemmeside, hvis du har en internetforbindelse med minumum 256 K eller 512 K båndbredde. Den består af en hovedfilm på 35 minutter og bonus materialer inddelt i 6 kapitler på i alt 50 minutter.

http://www.dansk-kennel-klub.dk/999

Kontakt Dansk Kennel Klub for mere information om Før du køber hund kursus !
www.dansk-kennel-klub.dk
post@dansk-kennel-klub.dk
Parkvej 1, 2680 Solrød Strand, Tlf. 56 18 81 00, Fax 56 18 81 91

Klik her for at komme til toppen